TB đến HSSV K.12CĐ, K.28TC: Đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN dành cho HSSV năm cuối

| In TB đến HSSV K.12CĐ, K.28TC: Đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN dành cho HSSV năm cuối

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          Số:59/TB-HSSV              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tham dự Hội nghị tập huấn tuyên truyền

về BHXH, BHYT và BHTN HSSV năm cuối

 

 

Thực hiện kế hoạch số 758/KH-CĐKT ngày 06 tháng 12 năm 2018 về việc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT và BHTN cho HSSV;

Phòng công tác HSSV thông báo đến HSSV khóa 12CĐ và khóa 28TC đăng ký và tham dự buổi Hội nghị tập huấn tuyên truyền về BHXH, BHYT và BHTN cho HSSV năm cuối cụ thể như sau:

1. Thời gian và địa điểm đăng ký:

-          Thời gian: Từ ngày 06/12/18 đến hết ngày 10/12/18

-       Địa điểm: Phòng công tác HSSV trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM

2. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:

-          Thời gian: Từ 7g15 đến 12g00, thứ Tư ngày 12/12/2018

-     Địa điểm: Hội trường B5

3. Số lượng nhận đăng ký: 300 HSSV

4.Lưu ý:

-      Mục đích: Giúp HSSV năm cuối hiểu rõ quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN để chấp hành tốt pháp luật và tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân ngay trong thời gian còn theo học và sau khi tốt nghiệp tham gia thị trường lao động.

-     HSSV tham dự được tính như một phong trào cấp trường và được cộng điểm rèn luyện trong HK1 - NH 2018-2019 theo quy định, ngoài ra còn nhận được hỗ trợ từ Ban tổ chức sau khi thực hiện tốt yêu cầu tham dự.

-     HSSV khi đã đăng ký thì phải tham gia, trường hợp vắng mặt (Không có lý do chính đáng) sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo Quy định hiện hành.

     Phòng Công tác HSSV trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

-  Ban giám hiệu  “để báo cáo”;

-  Các Khoa         “để phối hợp thực hiện”;

-  CVHT/GVCN các lớp, HSSV K.12, 28: “để thực hiện”;                                           (Đã ký)

-  Lưu: VT, HSSV.

                                                                                                          Lý Tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 50
Hôm nay: 1479
Hôm qua: 2310
Tổng cộng: 1731516