Thông báo v/v nhận tiền Trợ cấp xã hội Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 và Miễn, giảm học phí Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

| In Thông báo v/v nhận tiền Trợ cấp xã hội Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 và Miễn, giảm học phí Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

 

Danh sách HSSV được miễn, giảm học phí Học kỳ 1 Năm học 2019-2020 

1. Nguyễn Võ Ngọc Như 13CKT04           2. Nguyễn Thùy Trang    13CQT03          3. Vòng Thị Thu Trang    13CQT05

4. Khổng Duy Hoa           13CQT06          5. Mai Thị Tình                13CQT07          6. Đặng Thảo Trang        13CKD01

7. Doanh Thị Tươi           14CKT06          8. Lâm Thị Xuân Thảo     14CQT01          9. Phạm Trần Yến Linh   14CQT02

10. Thạch Huỳnh Tiểu My 14CQT02        11. Dương Văn Việt          14CQT05         12. Mai Thị Mỹ Tiên         14CQT10

13. Thạch Thị Thi             14CQT11         14. Bùi Văn Chung            14CQT12         15. Phan Thị Hoài Xuân  14CTA01

16. Nguyễn Bích Trâm     14CTA01          17. Thạch Thị Thu Thắm  14CTA01          18. Giàng A Giàng           14CTA04

19. Nguyễn Trọng Tuấn   14CKD02          20. Thào A Chừ               15CDL01          21. Nguyễn Thị Diễm Phúc  15CFB02

22. Danh Ngọc Lợi           15CKT02          23. Nông Thị Huệ             15CKT02          24. Trần Thị Ngọc Hương  15CKT02

25. Phạm Thị Bích            15CKT03         26. Lương Bội Nhi            15CKT04          27. Thạch Thị Kim Hai      15CKT07

28. Danh Ảo                      15CKT10         29. Thạch Thị Diệu           15CKT11         30. Nguyễn Thị Thùy Linh 15CKT12

31. Huỳnh Thị Kim Ngọc   15CKT12         32. Cao Thị Thu Nhân      15CQT08        33. Quách Quí Trinh          15CQT12

34. Trịnh Thu Hà               15CQT21         35. Hoàng Thị Trang         15CXN02        36. Mai Thị Tuyết Minh       15CTA01

37. Châu Thị Kim Hoa       15CTA06

Danh sách HSSV được hưởng Trợ cấp xã hội Học kỳ 1 Năm học 2019-2020

1. Nguyễn Võ Ngọc Như      13CKT04         2. Đặng Thảo Trang            13CKD01

3. Huỳnh Nguyễn Phương Vy 14CKT05      4. Vũ Thị Kim Anh               14CKT06         5. Ngô Thị Ngọc Diễm        14CQT05

6. Nguyễn Tôn Hiếu             14CQT08         7. Lê Thị Thúy Lan              14CQT09        8. Nguyễn Trọng Tuấn        14CKD02

9. Lê Thị Vân Anh                 14CTA02        10. Phạm Thị Bích               15CKT03        11. Đinh Thị Thanh Huệ       15CQT17

12. Bùi Duy Tân                    15CLG03        13. Phạm Trần Khánh Trâm 15CTA03       14. Lê Thị Mai Hạnh             15CTA03

Danh sách HSSV được hưởng Trợ cấp xã hội Học kỳ 2 Năm học 2018-2019

1. Nguyễn Thị Minh Thùy      12CKT01        2. Trần Thị Kim Ngân           12CKT01       3. Lâm Thị Thủy Tiên           12CKT05

4. Nguyễn Minh Hồng            12CKT07       5. Lê Thị Anh                        12CQT04       6. Nguyễn Trọng Đại            12CQT06

7. Bùi Võ Trà My                    12CKD02      8. Nguyễn Thị Phượng         12CTX           9. Nguyễn Thị Thủy Tiên      12CTX

10. Nguyễn Võ Ngọc Như      13CKT04      11. Đặng Thảo Trang            13CKD01   12. Huỳnh Nguyễn Phương Vy 14CKT05

13. Vũ Thị Kim Anh                14CKT06      14. Nguyễn Tôn Hiếu            14CQT08      15. Lê Thị Thúy Lan              14CQT09

16. Phan Thị Mỹ Duyên         14CTA01       17. Lê Thị Vân Anh               14CTA02

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 13
Hôm nay: 169
Hôm qua: 3586
Tổng cộng: 3717861