Thông báo v/v tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện các lớp năm học 2019-2020

| In Thông báo v/v tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện các lớp năm học 2019-2020

                                                                                             THÔNG BÁO

                               Về tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Nhà trường
                                   với đại diện Học sinh, sinh viên Năm học 2019-2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 272/KH-CĐKT ngày 06 tháng 5 năm 2020 về Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Lãnh đạo nhà trường với đại diện HSSV năm học 2019-2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế Tp.HCM.

Nhằm nắm bắt kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của HSSV, các điều kiện phục vụ cho học tập, rèn luyện của sinh viên học sinh. Giải quyết những nhu cầu, quyền lợi hợp pháp và chính đáng của HSSV.

Phòng CTHSSV thông báo đến các lớp lịch họp, nội dung và đối tượng họp như sau:

            - Lịch họp đối thoại:

Khóa

Thời gian dự kiến

Địa điểm

Khóa 13 Cao đẳng

08g00,Thứ Ba ngày 09/6/20

Phòng Hội thảo CS3

Khóa 14 Cao đẳng;

Khóa 29 Trung cấp

08g00, Thứ Tư ngày 10/6/20

Phòng Hội thảo CS3

Khóa 15 Cao đẳng

08g00, Thứ Năm ngày 11/6/20

Phòng Hội thảo CS3

            - Nội dung: Lãnh đạo Nhà trường đối thoại trực tiếp với đại diện các lớp về các vấn đề Sinh viên, học sinh quan tâm và có ý kiến đóng góp xây dựng Nhà trường.

            - Đối tượng tham dự họp căn cứ theo danh sách đã gửi về Phòng Công tác HSSV:

   + Đại diện Ban cán sự lớp (lớp trưởng hoặc lớp phó)                01 HSSV

   + Đại diện BCH Chi đoàn lớp (Bí thư hoặc phó bí thư)             01 HSSV

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC:

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 129
Hôm nay: 2286
Hôm qua: 3586
Tổng cộng: 3719978